Luboš Hlávka
Nový Svět 92, 588 51 Batelov
IČ: 680 31 513
Tel.: 603 304 798
Skype: Lhlavka1
ID: gcd99gj
E-mail: Lhlavka@seznam.cz

Prováděná činnost

 

Projekční práce v souladu s §19 zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení, vypracováno v souladu s vyhl.č.499/2006Sb.
Dokumentace pro ohlášení stavby, vypracováno v souladu s vyhl.č.499/2006Sb.
Dokumentace odstranění stavby
Průkaz energetické náročnosti budov
Zjednodušená dokumentace pro „drobné stavby“

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Stavební dozor v souladu s §153 zákona č.183/2008Sb., stavební zákon
Rozpočtové práce + výkazy výměr
Vyřízení podkladů vydání povolení staveb

Živnostenské oprávnění

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost ve výstavbě

Autorizace v oboru pozemní stavby

Autorizovaný technik ČKAIT 1400160

Průkazy energetické náročnosti budov

Číslo oprávnění: 1179

Praxe

Od roku 1996 provádění staveb – novostavby, rekonstrukce památkových objektů
2006-2009 státní správa – vedoucí stavebního úřadu
Od roku 1996 projektování staveb – novostavby RD, stavební úpravy RD, nástavby RD, vestavby RD, provozovny (tesárna, truhlárna, kovárna, prodejna potápěčské techniky s výukou potápění)

Software

AutoCAD LT 2000i, CADKON+Stavební konstrukce   Ukázky prací = 1 2 3 4 5 6 7
RTS Stavitel – rozpočtový program
Protech TOB – program na výpočet prostupu tepla konstrukcemi, obálka budovy, průkaz energetické náročnosti budov, potřeba tepla, tepelný výkon
Radon 2006 – návrh protiradonových opatření

Ostatní

Spolupráce v projektování s autorizovanými osobami v oborech

Statika a dynamika staveb
Požární bezpečnost staveb
Technika prostředí staveb
     Elektro
     Zdravotechnika
     Vytápění
Akustika staveb
Vodohospodářské stavby

Spolupráce se stavební firmou

Roman Vlastník – provádění dřevostaveb – www.drevostavby-rv.cz

Spolupráce s montážní firmou

Milan Hlávka – dodávka a montáž plastových oken a dveří
Tel.: 776 732 431; Email: hlavka.milan@volny.cz
Izarenop – montáže elektro,EZS,PC sítí

Ceník

Sazba za 1km = 10,-Kč
Sazba za 1hod.úkonu = 500,-Kč

Copyright 2008 Stovik